Lid Worden

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van volleybalvereniging Triumphera:

Hierbij machtig ik de penningmeester van volleybalvereniging Triumphera de verschuldigde bedragen van contributie en spelerskaart automatisch af te schrijven van mijn rekening.

De contributie wordt per kwartaal automatisch van je rekening afgeschreven door middel van bovenstaande machtiging. In principe word je lid voor één seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli