Zoek
Sluit dit zoekvak.

Uitkomsten Algemene Ledenvergadering

Het bestuur wil jullie graag meenemen in de uitkomsten van de Algemene Ledenvergadering. Voor we dat gaan doen, blikken we eerst nog kort terug op de geslaagde ALV.

Terugblik Algemene Ledenvergadering 25-1-2023

Op woensdag 25 januari was de Algemene Ledenvergadering voor alle leden van Triumphera.

Ouder-kindtoernooi

De avond werd begonnen met de prijsuitreiking van het ouder-kindtoernooi. De jeugdcommissie had een toernooi georganiseerd voor jeugdleden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden. Er werd fanatiek gespeeld, ook door de ouders, en het enthousiasme was groot. Er streden in totaal 5 teams om de 1e prijs. Sommige ouders kregen tijdens het spel nog wat volleyballes van hun zoon of dochter. Het team Sterretjes mocht uiteindelijk de 1e prijs mee naar huis nemen.

Algemene Ledenvergadering

De ALV werd dit jaar in een ander jasje gestoken. Op de brief die eerder was verzonden aan alle leden, waren helaas geen reacties gekomen. Op de agenda stond daarom alleen het bespreken van de toekomst van het bestuur. De opkomst was groot. Na een introductie van Bouke werd eerst de vraag gesteld: zien jullie nog een toekomst voor Triumphera? Het bestuur was blij om te zien dat alle aanwezigen nog een toekomst zagen voor Triumphera.

Op basis van deze uitkomst kon na de pauze de ALV worden voortgezet met een brainstormsessie. Er werden vier groepen gemaakt en twee thema’s besproken: het werven van nieuwe bestuursleden en de toekomst van de vereniging. Alle ideeën werden vervolgens onder het thema geplakt.

Wat heeft deze avond ons gebracht?

In ieder geval een nieuwe penningmeester en nieuwe voorzitters!
Nynke van der Burg neemt het penningmeesterschap over van Brucht Douma. Nynke is moeder van onze jeugdspeler Sven.
Lyckele van der Meulen en Marinus Kroes zijn de nieuwe voorzitters van Triumphera die aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen. De beide heren vervangen Albert Hoof, die na vele jaren als voorzitter zijn taak kan neerleggen.
We willen beide heren, Brucht en Albert, bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren in het bestuur!

Naast de nieuwe bestuursleden, heeft het bestuur ook veel nieuwe energie gekregen van deze avond. Alle aanwezigen kwamen volop met ideeën en iedereen deed actief mee.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk kan Triumphera weer verder bouwen. Het was een hele vruchtbare avond!

Hoe nu verder?

Deze positieve energie wil het bestuur graag vasthouden. Het bestuur heeft daarom een extra bestuursvergadering gehad om alle input uit de ALV te bespreken. Alle ideeën hebben we ingedeeld en besproken. Er zijn acties die snel en relatief makkelijk uitgevoerd kunnen worden en er zijn ideeën die meer tijd vragen. Een idee die wij gelijk uitvoeren is onder andere het organiseren van een afsluitend toernooi voor dit seizoen. Hierover later meer.

Daarnaast werd meerdere keren aangegeven dat leden graag wat voor de vereniging willen betekenen, maar niet precies weten wat ze kunnen doen. Ook zijn er leden die wel wat willen doen, maar niet gelijk in een commissie of bestuur willen zitten. Daarom hebben wij een korte enquête opgesteld waar taken staan omschreven en waar jij je voor kunt aanmelden. Zodra wij hulp kunnen gebruiken bij een taak, kijken wie zich hiervoor heeft aangemeld en wie wij gaan benaderen. We hopen dat jullie dit formulier allemaal zo snel mogelijk willen invullen! Klik hier om deze in te vullen.