Zoek
Sluit dit zoekvak.

Scenario’s voor snelle herstart competitie bij versoepelingen

De Nevobo heeft aangegeven hard te werken aan een mogelijke snelle herstart van de competitie als de regering besluit maatregelen te versoepelen. Er zijn 3 mogelijke scenario’s opgesteld. Wij adviseren je als team deze goed door te nemen, in het meest gunstige scenario wordt er namelijk direct gestart in de week waarin de versoepelingen worden aangekondigd. Op dinsdag 25 januari 2022 is het eerstvolgende weegmoment.

Planning

Om een snelle herstart te maken wordt het programma van 26 januari t/m 23 april zoveel mogelijk ingepland. Ter voorbereiding op de scenario’s zijn we eind vorig jaar gevraagd of wij in de maand mei door willen spelen. 400 verenigingen (40%) hebben hierop gereageerd. Deze 40% vertegenwoordigt 60% van de teams. Door circa 75% van de respondenten is aangegeven dat zij tot en met het weekend van 21 mei door willen spelen om zo de competitie af te kunnen ronden. Een aanzienlijk deel van de verenigingen dus. Al onze competitiespelende teams hebben ook positief hierop gereageerd.

Scenario 1 – Starten mogelijk direct na weegmoment van dinsdag 25 januari (dus restant van speelweek 24 – 30 januari)

Wanneer blijkt dat we snel na het weegmoment kunnen starten met de competitie, zullen we gebruik maken van de dagen in mei om op die manier zowel de jaar- als de halfjaarscompetities uit te spelen.

Scenario 2 – Starten in speelweek 31 januari – 6 februari

Bij een start in deze week is het voor de jaarcompetitie (senioren), ook met gebruikmaking van extra weken in mei, niet meer haalbaar om de hele competitie uit te spelen. Voor de jaarcompetities zullen we het einde van de competitie vooralsnog plannen op 23 april. Op dat moment zullen we d.m.v. het quotiënt tot een eindstand komen. We onderzoeken nog hoe we eventueel gebruikmakend van de speeldagen in mei, tot een opzet komen waarin we op basis van de eindstand tot kampioenen en degradanten komen, dan wel dat we toch ook voor de jaarcompetitie het seizoen nog langer doortrekken en dus het moment waarop de einstand op basis van quotiënt wordt bepaald later dan 23 april zullen leggen.

Voor de halfjaarscompetitie zullen we gebruik maken van de dagen in mei om op die manier de halfjaarscompetities uit te spelen.

Scenario 3 – Starten in speelweek 7 februari- 13 februari of later

Zowel voor de halfjaars- als de jaarcompetitie wordt het einde van de competitie gepland op 23 april. Verdere uitwerking voor de maand mei (of en zo ja hoe) is mede afhankelijk van het daadwerkelijk moment dat er weer competitie gespeeld kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *