Zoek
Sluit dit zoekvak.

Woensdag 6 maart 2024: ledenvergadering!

Op woensdag 6 maart is het tijd voor de ledenvergadering van Triumphera! Via deze weg nodigen we alle leden uit om deze belangrijke vergadering bij te wonen. Alle trainingen voor de volwassen teams komen hiermee te vervallen. De jeugdteams kunnen nog trainen tot 19.30 uur. Omdat we ook dit keer weer belangrijke punten hebben te bespreken rekenen we op een even zo’n succesvolle opkomst als de vorige editie. We nemen je hieronder graag mee in de agenda en geven voor enkele punten alvast een toelichting.

De ledenvergadering begint om 20.00 uur!

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen vorige ledenvergadering
 5. Verslagen commissies
  • Jeugdcommissie
  • Technische commissie
 6. Suggestie: toernooicommissie oprichten
  • Bedrijven- en Buurttoernooi
  • Verenigingstoernooi(en)
 7. Financiën
  • Contributieverhoging
  • Automatische incasso
  • Kascommissie benoeming
 8. Bestuursleden
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Sonja Witterholt (secretaris)
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Lieneke Hoof (algemeen lid)
  • Verkiezing: bestuurslid (secretaris)
 9. Vacature
  • Trainer Jeugd A
  • Trainer Jeugd C
  • Trainer CMV
  • Trainer Dames 3 (dorpencompetitie)
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichtingen

Toernooicommissie

Als vereniging organiseren we soms toernooien. Het is lastig om hier herhaaldelijk opnieuw mensen voor te benaderen. Het bestuur stelt daarom voor een toernooicommissie in te stellen en daarvoor een aantal personen te benoemen. Zij krijgen als taak om jaarlijks het Bedrijven- en Buurtentoernooi te organiseren, als ook 1 of 2 toernooien voor de vereniging. Bijvoorbeeld een Oliebollentoernooi of beachtoernooi. We zoeken hiervoor een aantal leden die het leuk vinden om dit zo nu en dan te organiseren.

Aanpassingen contributie

Helaas blijkt dat ook Triumphera te maken heeft met stijgende kosten. Denk aan zaalhuur, materialen, algemene kosten voor het draaien van een vereniging etc. Daarnaast gaan ook de ledenafdrachten aan de Nevobo vanaf komend seizoen omhoog. Ook de teamgelden voor de teams die in de Nevobo gaan komend seizoen met ongeveer 15 procent omhoog. Uit onderzoek blijkt daarna dat in de afgelopen jaren de contributie zelden is verhoogd, en omringende sporten fors hogere contributiebedragen hanteren.

Het bestuur stelt gezien bovenstaande voor om de contributie met ingang van seizoen 2024-2025 als volgt te verhogen: CMV € 5,-, jeugd en senioren buiten Nevobo-competitie € 7,50 en Senioren in de Nevobo-competitie € 10,- per kwartaal.

We koppelen daarnaast de contributies vanaf het nieuwe seizoen vast aan de teams en niet meer aan leeftijd en trainingsstructuur. Vanaf dat moment gaan we de contributies ook ieder jaar opnieuw beoordelen op het moment dat er iets in het team is gewijzigd. Voorbeelden hiervoor zijn wijziging in niveau zodat je meer teamgeld betaald, andere kosten voor trainers, competitiegelden etc. We proberen daarmee de contributie op een overzichtelijkere manier te innen. En we communiceren de incassodata voor de komende periode, zodat die voortaan op vaste momenten zijn.

Bestuursverkiezing

Sonja en Lieneke hebben aangegeven het bestuur te gaan verlaten. Sonja vervulde de taak van secretaris en Lieneke is algemeen lid. Gezien de grootte van de groep en het leggen van werkzaamheden in de commissies denkt het bestuur dat de verkiezing voor 1 bestuurslid voldoende is. Bij voorkeur voor de taken van de secretaris. De taken die daarbij horen zijn bijvoorbeeld het opstellen van agenda’s voor vergadering, notuleren, inhuur sporthal aanvragen, bijwonen van bestuursvergaderingen en meedenken in het uitvoeren van de bestuurswerkzaamheden, mail bijhouden etc. Voor meer toelichting hierop kun je contact opnemen met Sonja, zij vertelt je er graag meer over.

Vacatures

We komen als vereniging momenteel echt in de knoei bij het vinden van trainers voor de jeugdleden. Diverse kanalen boren we aan, het lukt niet om in de huidige omstandigheden iemand te vinden. We leggen de vereniging dit probleem graag voor met het verzoek om hierin mee te denken. Er zijn vergoedingen beschikbaar voor een trainer. Het zou zonde zijn om geen nieuwe aanwas voor de vereniging te krijgen en geen volleybalsport in onze regio aan te kunnen bieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *