Zoek
Sluit dit zoekvak.

Afschrijving contributie

Aan het einde van deze maand wordt de eerste contributie van het seizoen weer geïnd. Dit is de eerste inning voor het nieuwe seizoen. Goed om de inning van de contributie nog eens onder de aandacht te brengen.

Als je lid bent van Triumphera ben je voor een heel seizoen contributie verschuldigd. Dit seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Wanneer je wilt opzeggen moet dit altijd vóór 1 juni, er is namelijk een opzegtermijn van 1 maand. Op deze manier wordt voorkomen dat de vereniging al weer verplichtingen namens de leden aangaan die vervolgens niet voldaan kunnen worden.

De contributie wordt vervolgens per kwartaal geïnd. Namelijk eind augustus, november, februari en mei. Afgelopen seizoen merkten we dat bij een aantal opzeggingen de contributie van mei werd gestorneerd. Echter hoort deze nog gewoon bij het lopende seizoen. Je betaalt de jaarcontributie dus in 4 termijnen.

Heb je vragen over de inning van de contributie? Neem dan contact op met Brucht via penningmeester@triumphera.nl.