Contributie
Overzicht contributiebijdragen per kwartaal
COMPETITIE:
1x trainen per week      42 euro
2x trainen per week      51 euro
jeugd t/m 17 jaar          28,50 euro
jeugd 2x trainen           33 euro
 
RECREATIEF:
Senioren                       27 euro
Junioren                       24 euro
Mini’s tot 12 jaar           24 euro
 
Rabobank Drachten Noordoost Friesland, rekeningnummer: NL05 RABO 0333 3287 28
t.n.v. ‘Volleybalver. Triumphera’.
 
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 juni van elk jaar plaats te vinden bij de secretaris.